Daily Archives: October 31, 2020

2020 – Nov – Week 1

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

7th (aippasi 22 – pUsam, sapthami) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


6th (aippasi 21 – punarpUsam, shashti) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates

Book release

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


5th (aippasi 20 – thiruvAdhirai, panchami) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates

Book release

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


4th (aippasi 19 – mrgaSIrsham, chathurthi) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


3rd (aippasi 18 – rOhiNi, thrithIyai) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates

Book release

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


2nd (aippasi 17 – kArthigai, dhvithIyai) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


1st (aippasi 16 – bharaNi, prathamai) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

Book release

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham

archived in http://koyil.org , published by http://www.varavaramuni.com

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org