Daily Archives: May 22, 2021

2021 – May – Week 5

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

29th (vaikAsi 15 – pUrAdam, thrithIyai) – Book release, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

Kindle Book release

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


28th (vaikAsi 14 – thirumUlam, dhvithIyai) – Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


27th (vaikAsi 13 – kEttai, prathamai) – dhiyvadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


26th (vaikAsi 12 – anusham, paurNami) – dhiyvadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


25th (vaikAsi 11 – visAgam, chathurdhaSi) – dhiyvadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


24th (vaikAsi 10 – chithrai/swAthi, dhvAdhaSi) – dhiyvadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


23rd (vaikAsi 9 – hastham, EkAdhaSi) – Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham

archived in http://koyil.org , published by http://www.varavaramuni.com

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org