2016 – May – Week 1

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: SrI vAnAchala mahAmunayE nama: 7th (chithrai kArthigai) – pachchaivAraNam, SrIperumbUthUr, SrIvaikuNtam, magazine, dhivya prabandham updates janma dhinam today – kArthigai – SrI puNdarikAksha (uyyakkoNdAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/uyyakkondar/ pachchaivAraNam (pEttai) – mudhaliyANdAn thirunakshathra mahOthsavam day 5 (yesterday) –  http://purushamangalam.koyil.org/?p=479 SrIperumbUthUr – emperumAnAr thirunakshathra mahOthsavam day 6  (yesterday) … Read more

2016 – April – Week 5

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: SrI vAnAchala mahAmunayE nama: 30th (chithrai SravaNam) – SrIperumbUthUr, SrIvaikuNtam, thiruvallikkENi, granthams, dhivya prabandham updates janma dhinam today – thiruvONam (sravaNam) – lOkArya muni (piLLai lOkam jIyar) – http://acharyas.koyil.org/index.php/pillai-lokam-jiyar/. SrIperumbUthUr – brahmOthsavam day 8 (yesterday) – http://sriperumbuthur.blogspot.com/2016/04/april-2016-week-5.html. SrIvaikuNtam – brahmOthsavam days 2 and 3 (upto … Read more

2016 – April – Week 4

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: SrI vAnAchala mahAmunayE nama: 23rd (chithrai swAthi) – AzhwArthirunagari, SrIperumbUthUr, thirukkOLUr, thiruvallikkENi, granthams, dhivya prabandham updates AzhwArthirunagari – chithrA paurNami (yesterday) – http://azhwarthirunagari.koyil.org/?p=897 SrIperumbUthUr – brahmOthsavam day 1 (yesterday) – http://sriperumbuthur.blogspot.com/2016/04/april-2016-week-4.html thirukkOLUr – madhurakavi AzhwAr thirunakshathram (day before yesterday) – https://plus.google.com/photos/107723698299182214927/albums/6276412495048255857 – Thanks to SrIpAdham … Read more

2016 – April – Week 3

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: SrI vAnAchala mahAmunayE nama: 16th (chithrai Ayilyam) – AzhwArthirunagari, SrIperumbUthUr, thiruvallikkENi, vAnamAmalai,  dhivya prabandham updates AzhwArthirunagari – chithrai brahmOthsavam day 6 (yesterday) – http://azhwarthirunagari.koyil.org/?p=980 SrIperumbUthUr – SrI rAma navami uthsavam day 7 – completion (yesterday) – http://sriperumbuthur.blogspot.com/2016/04/april-2016-week-3.html thiruvallikkENi – SrI rAma navami uthsavam day 8 … Read more

2016 – April – Week 2

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: SrI vAnAchala mahAmunayE nama: 9th (panguni bharaNi) –  SrIperumbUthUr, thirukkuLanthai, thiruvallikkENi, magazine, granthams, dhivya prabandham updates SrIperumbUthUr – ugAdhi (yesterday) – http://sriperumbuthur.blogspot.com/2016/04/april-2016-week-2.html thirukkuLanthai (perunguLam) – brahmOthasavam day 6 (yesterday) – http://thirukkulanthai.koyil.org/?p=448 thiruvallikkENi – SrI rAma navami uthsavam day 2 (yesterday) – http://thiruvallikkeni.koyil.org/?p=478 SrI rAmAnuja dharsanam – … Read more