2020 – Nov – Week 1

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 7th (aippasi 22 – pUsam, sapthami) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates dhivyadhESams, uthsavams thirunakshathram today – aippasi pUsam – SrIperumbUthUr Adhi yathirAja jIyar – http://acharyas.koyil.org/index.php/sriperumbuthur-adhi-yathiraja-jiyar/ SrIperumbUthUr – aippasi punarpUsam (yesterday) – https://sriperumbuthur.blogspot.com/2020/11/nov-2020.html . SrivaishNava Education/Kids Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 11.30 AM to 12.30 PM – … Read more

2020 – Oct – Week 5

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 31st (aippasi 15 – aswini, paurNami) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates dhivyadhESams, uthsavams SrIperumbUthUr – aippasi rEvathi, Friday (yesterday) –  https://sriperumbuthur.blogspot.com/2020/10/oct-2020.html . SrivaishNava Education/Kids Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 11.30 AM to 12.30 PM – SrIvachana bhUshaNam English discourse. Youtube/Facebook live at 11.30 AM. 2 PM … Read more

2020 – Oct – Week 4

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 24th (aippasi 8 – thiruvONam, ashtami) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates dhivyadhESams, uthsavams thirunakshathram today – thiruvONam/SravaNam sarO yOgi (poigai AzhwAr) – http://acharyas.koyil.org/index.php/poigai-azhwar/ vaibhavam in thamizh – https://youtu.be/6_t6Yl1ig0U vaibhavam in English – https://youtu.be/XLpes8Y8A6o piLLai lOkAchAryar – http://acharyas.koyil.org/index.php/pillai-lokacharyar/ vaibhavam in thamizh – https://youtu.be/pazPuiy619E vaibhavam in English … Read more

2020 – Oct – Week 3

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 17th (aippasi 1 – chithrai, prathamai) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates dhivyadhESams, uthsavams SrIperumbUthUr – purattAsi hastham, piLLai lOkAchArya thirunakshathra mahOthsavam day 2, mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam day 5 (yesterday) –  https://sriperumbuthur.blogspot.com/2020/10/oct-2020.html . thirukkaNNamangai – mAmunigaL uthsavam day 5 (yesterday) – http://thirukkannamangai.koyil.org/?p=501 vAnamAmalai – mAmunigaL … Read more

2020 – Oct – Week 2

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 10th (purattAsi 24 – punarpUsam, ashtami) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates dhivyadhESams, uthsavams thirunakshathram today – purattAsi (kanni) punarpUsam – vAnamAmalai/thOthAdhri jIyar (ponnadikkAl jIyar) – http://acharyas.koyil.org/index.php/ponnadikkal-jiyar/ vaibhavam in thamizh – https://youtu.be/eb8TGuhSZsM vaibhavam in English – https://youtu.be/sr5LxtNeKE0 SrIperumbUthUr – purattAsi thiruvAdhirai (yesterday) –  https://sriperumbuthur.blogspot.com/2020/10/oct-2020.html . … Read more