2023 – June – Week 5

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 30th (Friday, Ani 15 – visAgam, dhvAdhaSi) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Book release updates SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ periya thirumozhi (10.2 to 10.4) – No santhai today. bhagavath vishaya kAlakshEpam (at 213 East uthra street, in the lane near maNavALa mAmunigaL sannidhi, SrIrangam) – … Read more

2023 – June – Week 4

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 24th (Saturday, Ani 9 – magam/pUram, shashti) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Book release updates SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 3:30 PM to 4:30 PM IST – bhagavath vishaya kAlakshEpam (at 213 East uthra street, in the lane near maNavALa mAmunigaL sannidhi, SrIrangam) – Youtube/Facebook live … Read more

2023 – June – Week 3

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 17th (Saturday, Ani 2 – rOhiNi, chathurdhaSi/amAvAsyai) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Book release updates SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 4 PM to 5 PM IST – bhagavath vishayam – doubts clarification (at 213 East uthra street, in the lane near maNavALa mAmunigaL sannidhi, SrIrangam) – … Read more

2023 – June – Week 2

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 10th (Saturday, vaikAsi 27 – sathayam, sapthami) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Book release updates SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 3.30 PM to 4.30 PM IST – bhagavath vishaya kAlakshEpam (at 103 – A Block, Vignesh keerthana flats, No 3 , East adaiyavalainjan Street, SrIrangam) – … Read more

2023 – June – Week 1

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 3rd (Saturday, vaikAsi 20 – anusham, chathurthi) – uthsavams, Education, dhivyaprabandham, granthams, Book release updates uthsavams – thirunakshathram today – vaikAsi anusham parAsara bhattar – http://acharyas.koyil.org/index.php/parasara-bhattar/ vaibhavam in thamizh – https://youtu.be/v56hEV4KjKA vaibhavam in Englsih – https://youtu.be/JdV0Y6o61BA vEdha vyAsa bhattar – http://acharyas.koyil.org/index.php/vedha-vyasa-bhattar/ SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ No bhagavath vishaya … Read more