Daily Archives: September 25, 2014

2014 – Sep – Week 4

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

 10686861_280520355478243_3647261978534923809_nsrIvaramangA nAchiyAr – vAnamAmalai

20140923-0033ANdAL – vrindhAvan srI rangaji mandhir

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org