Daily Archives: October 11, 2020

2020 – Oct – Week 3

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

17th (aippasi 1 – chithrai, prathamai) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


16th (purattAsi 30 – hastham, amAvAsyai) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


15th (purattAsi 29 – uthram, thrayOdhaSi/chathurdhaSi) – dhivyadhESams, Education/Kids,  granthams, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


14th (purattAsi 28 – pUram, dhvAdhaSi) – dhivyadhESams, Education/Kids, guruparamparai, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

guruparamparai

dhivyaprabandham


13th (purattAsi 27 – magam, EkAdhaSi) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


12th (purattAsi 26 – Ayilyam, dhaSami) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


11th (purattAsi 25 – pUsam, navami) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham

archived in http://koyil.org , published by http://www.varavaramuni.com

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org